Co to jest status organizacji pożytku publicznego? Kto może go uzyskać?
Organizacja pozarządowa może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego (OPP) jeśli spełnia określone warunki. Warunki uzyskania statusu pożytku publicznego opisuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zobacz jakie warunki trzeba spełnić, żeby być OPP.

Obowiązki organizacji pożytku publicznego
Z posiadaniem statusu OPP wiążą się dodatkowe obowiązki. To m.in. coroczny obowiązek sprawozdawczy, obowiązek informowania o dysponowaniu środkami z 1,5% i specjalne wymogi księgowe.

Przywileje organizacji pożytku publicznego
Chociaż powszechnie sądzi się, że główną zaletą bycia OPP jest możliwość zbierania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych, to tak naprawdę OPP przyznano też inne przywileje. Sprawdź jakie.

1,5% podatku dla organizacji pożytku publicznego
Nie każda organizacja pozarządowa może zbierać 1,5% podatku. Nawet nie wszystkie organizacje pożytku publicznego mają do tego prawo! Sprawdź co dokładnie trzeba zrobić, żeby korzystać z 1,5%.

Kontrola w organizacjach pożytku publicznego
OPP to specjalny status – wyróżnienie organizacji pozarządowej. Wiążą się z nim przywileje, ale też obowiązki (pokazujemy to wyżej). Wiąże się też z nim większy, niż w przypadku innych organizacji, nadzór oraz kontrole.

Zakończenie działalności jako OPP i utrata statusu OPP
Status organizacji pożytku publicznego może zostać wyrejestrowany po decyzji samej OPP, ale można go również w określonych okolicznościach stracić. Sprawdź co się dzieje w przypadku zamknięcia OPP, rezygnacji ze statusu lub jego utraty.